ระบบที่ใช้ username/password ร่วมกัน

ระบบลาออนไลน์

ตรวจเช็คเวลาสแกนนิ้ว และยื่นใบลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Log in

ระบบสืบค้น Cloud Server

ฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการผ่านระบบคลาวน์ภาครัฐ

เข้าสู่ระบบ

Phone book

(ระหว่างพัฒนา)ระบบรายชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคลากรภายใน

Coming Soon

แบบประเมินเว็บไซต์ ปส.

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ oap.go.th

ทำแบบสอบถาม

ระบบเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน

จัดเก็บข้อมูลวัสดุเช่น วัสดุสำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ภายใต้กลุ่มงานของตนเอง และเบิก-จ่าย อย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ระบบ

ระบบเบิก-จ่ายของที่ระลึก

เบิกจ่ายของที่ระลึกและสื่อสิ่งพิมพ์

เข้าสู่ระบบ

18st Febuary, 2019